Ambasadoři

Ambasadorský spolek

Do ambasadorského spolku je zapojených přes 20 dobrovolníků z řad studentů i veřejnosti. Ambasadoři
už od roku 2015 učí ostatní, jak dbát o své zdraví a jak reagovat na cévní mozkovou příhodu i projevy jiných onemocnění, a zachránit život. Každoročně se podílejí na organizaci několika osvětových akcí nebo dalších aktivit Skupiny veřejného zdraví.

Jsme spolek mladých lidí, kteří se spojili za účelem šíření informací o zdravém životním stylu mezi svými vrstevníky a komunitou. Chceme ukázat, že zdravý životní styl může být zábavný, motivující a dosažitelný pro každého. Snažíme se vést příkladem a ukazovat, jak malé změny mohou mít velký dopad na naše fyzické
i duševní zdraví.

Kontaktní osoba

Mgr. Bc. Lucie Pražáková

Dvouletý program

Ambasadorský spolek realizuje dvouleté programy pro žáky a studenty ve věku 13–18 let, které zahrnují sérii workshopů a dalších aktivit. Ambasadorům nabízíme:

 • Zapojení do osvětových kampaní: Zapojení se do různých osvětových kampaní a projektů týkajících se zdravého životního stylu. Jejich hlavním cílem je šířit povědomí o důležitosti zdraví a pohody mezi širší veřejností.

 • Workshopy a akce: Pořádáme zajímavé
  a interaktivní workshopy na téma zdravého stravování, pohybu, duševní pohody a dalších aspektů zdravého životního stylu.
 • Osobní rozvoj: Zlepšení dovedností
  v komunikaci, týmové spolupráci a leadershipu. Účastníci programu získají výhodu pro své budoucí studium a kariéru. 

 • Nová přátelství: Poznáš další mladé lidi
  s podobnými zájmy a cíli.

Ročník 2023/2025

WORKSHOPY

 1. Zaškolovací workshop, kde se seznámíš
  s ostatními i s programem a proškolíme tě v tématech, kterým se budeš věnovat ve svém dvouletém programu 
 2. Exkurze na centrále Zdravotnické záchranné služby Jihomoravského kraje
 3. Dvoudenní kurz první pomoci ZDrSEM – první pomoc zážitkem
 4. Workshop zaměřený na rozvoj softskills 
 5. Přednáška na zdravotní téma dle zájmů ambasadorů 
 6. Závěrečný workshop, kde společně oslavíme a zhodnotíme uplynulé dva roky

AKTIVITY

Protože osvětu bereme opravdu vážně, tak od tebe čekáme účast alespoň na 70 % aktivit

 • Prezenční akce:  
  • N-exkurze
  • FAST Běh 
  • Preventivní dny 
 • Akce na školách: 
  • Zavedení programu HOBIT do výuky
  • Osvětový stánek 
  • Účast na projektovém dni 
 • PR aktivity: 
  • Správa instagramu Act FAST
  • příspěvek z akce na sociální média 
  • článek 
  • Act FAST výzva
 • Online výzvy: 
  • příspěvek na sociální média
  • sdílení příspěvku 
  • vyplnění dotazníku

SOUTĚŽE

 • MASTER OF INSTAGRAM – Ambasador, který bude mít v pololetí na instagramu fotku s nejvíc lajky, dostane dáreček 

  

 • NEJVÍC AMBASADOR – Ambasador, který bude mít v rámci pololetí největší aktivní účast, získá hodnotnou odměnu

Ambasadorský tým

Eliška Nováková

Ambasador

Sára Mrkvicová

Ambasador

Kristýna Ježková

Ambasador

Martin Kaleta

Ambasador

Anna Marie Zámečníková

Ambasador

Anna Odehnalová

Ambasador

Aneta Kopečková

Ambasador

Bára Jelínková

Ambasador

Alena Effenbergová

Ambasador

Lucie Vedrová

Ambasador

Tereza Hollá

Ambasador

Jitka Hlucháňová

Ambasador

Kateřina Mráková

Ambasador

Mariana Kissová

Ambasador

Lucie Lejsková

Ambasador

Spolufinancováno Jihomoravským krajem.

Vznik webové stránky byl podpořen projektem JMK 062309/19/ORR „Rozšíření výzkumné sítě pro studium populačních intervencí v oblasti cévních mozkových příhod (CMP-NET)