Týden mozku

Týden mozku

Jeden z jarních týdnů každý rok patří mozku. Festival, který pořádají Středisko společných činností AV ČR, Ústav experimentální medicíny AV ČR a Česká společnost pro neurovědy, je příležitostí představit, co se s mozkem děje během cévní mozkové příhody, proč při léčbě záleží na každé minutě a jak je možné mozek i tělo rehabilitovat.

Další detaily akce

Vznik webové stránky byl podpořen projektem JMK 062309/19/ORR „Rozšíření výzkumné sítě pro studium populačních intervencí v oblasti cévních mozkových příhod (CMP-NET)