Kateřina Valentová

Mgr. Kateřina Valentová

Projektová koordinátorka & specialistka na vzdělávání

Vystudovala jsem farmacii na Farmaceutické fakultě Masarykovy univerzity a hned po dokončení studia jsem nastoupila na pozici studijní koordinátorky v cerebrovaskulárním výzkumném týmu ve FNUSA-ICRC. Zároveň jsem se stala členem Public Health Group, kde mám na starosti ambasadorský program projektu HOBIT.  

Čemu se věnuji?

◾ Koordinace ambasadorského programu
◾ Organizace osvětových akcí
◾ Přednášky, školení
◾ Zvyšování povědomí o CMP
◾ T-exkurze ve spolupráci s JCMM

Co mě na práci v týmu baví?

Variabilita realizovaných projektů, možnost přispívat ke zvyšování povědomí o mozkové mrtvici a tím i k záchraně životů

Vznik webové stránky byl podpořen projektem JMK 062309/19/ORR „Rozšíření výzkumné sítě pro studium populačních intervencí v oblasti cévních mozkových příhod (CMP-NET)