Konference

Aktuální konference

Událost

Místo konání

Typ účasti

Mezinárodní konference 
ESO-WSO 2020

7.–9. 11. 2020

online

aktivní, přednáška

World Congress on Public Health

12.–16. 10. 2020

Řím, Itálie

aktivní, přednáška

Český a slovenský cerebrovaskulární kongres

12.–14. 9. 2018

Mikulov, ČR

aktivní, přednáška

Mezinárodní konference ESOC 2018

16.–18. 6. 2018

Praha, ČR

informační stánek České iktové společnosti

Mezinárodní konference ESOC 2017

16.–18. 6. 2017

Praha, ČR

informační stánek České iktové společnosti

Vznik webové stránky byl podpořen projektem JMK 062309/19/ORR „Rozšíření výzkumné sítě pro studium populačních intervencí v oblasti cévních mozkových příhod (CMP-NET)