Konference

Aktuální konference

Tým Skupiny veřejného zdraví se každoročně účastní různých sjezdů, konferencí a summitů, na kterých prezentuje výsledky svých studií i osvětových aktivit napříč různými projekty.

Událost

Místo konání

Typ účasti

FAST Heroes Summit 2023

14.–16. 6. 2023

Atény, Řecko

pasivní, série workshopů

Řím, Itálie

aktivní, poster session

Berlín, Německo

aktivní, poster session

online

aktivní, přednáška

Řím, Itálie

aktivní, přednáška

Mikulov, ČR

aktivní, přednáška

Praha, ČR

informační stánek České iktové společnosti

Praha, ČR

informační stánek České iktové společnosti

Vznik webové stránky byl podpořen projektem JMK 062309/19/ORR „Rozšíření výzkumné sítě pro studium populačních intervencí v oblasti cévních mozkových příhod (CMP-NET)