Iniciativa Act FAST

Výzva Act FAST, interaktivní workshopy nebo FAST běh – za těmito a mnoha dalšími projekty stojí iniciativa Act FAST. Ta vznikla díky expertní skupině Skupiny veřejného zdraví, která je součástí ICRC. Vzděláváním o mozkové mrtvici a dalších onemocněních se zabýváme od roku 2014.

Naším cílem je na základě vědeckých poznatků vzdělávat veřejnost – od žáků základních škol až po seniory – o prevenci, příznacích a správné reakci na cévní mozkovou příhodu a dalších civilizačních onemocnění. Chceme zvýšit zdravotní gramotnost české společnosti a motivovat ji
k zdravějšímu životnímu stylu, abychom zlepšili kvalitu jejich života.

Chceme tvořit budoucnost medicíny, lékařského výzkumu i vzdělávání v oblasti veřejného zdraví.

Naše projekty

Největší milníky

Náš tým

Ing. Hana Maršálková

Vedoucí skupiny & Specialistka na zvyšování zdravotní gramotnosti

Mgr. Hana Frajt Cukrová

Specialistka veřejného zdraví a komunikace

Mgr. Bc. Lucie Pražáková

Vedoucí ambasadorského spolku

prof. MUDr. Robert Mikulík, Ph.D.

Odborný garant & Vedoucí Cerebrovaskulárního výzkumného programu

Ing. MgA. Veronika Svobodová

Manažerka rozvoje

Mgr. Ekaterina Volevach

Výzkumník & Analytik

Spolupracovníci

Magda Kokojanová

Spolupracující pacientka

Karolína Vařáková

Spolupracující pacientka

Eliška Nováková

Spolupracující pacientka

Výzkum

Věnujeme se výzkumu v oblasti veřejného zdraví, zdravotní gramotnosti a vzdělávání dětí i veřejnosti zejména o cévní mozkové příhodě (mrtvici). Svými poznatky se snažíme zlepšovat prevenci a léčbu cévních onemocnění, vč. mozkové mrtvice a srdečního infarktu, a zvyšovat informovanost veřejnosti o rizikových faktorech a důležitosti rychlé a správné reakce.

Výsledky vědecké činnosti několikrát ročně prezentujeme na různých odborných konferencích. Na nich prezentujeme také naše výsledky v oblasti zdravotní osvěty a úspěchy při kampaních usilujících o zvýšení zdravotní gramotnosti veřejnosti.

Partneři

Vznik webové stránky byl podpořen projektem JMK 062309/19/ORR „Rozšíření výzkumné sítě pro studium populačních intervencí v oblasti cévních mozkových příhod (CMP-NET)