Ambasadoři

Ambasadoři pro zdraví, z. s.

Do ambasadorského spolku je zapojených přes 20 dobrovolníků z řad studentů. Ambasadoři už od roku 2015 učí ostatní, jak dbát o své zdraví a jak reagovat na cévní mozkovou příhodu i projevy jiných onemocnění, a zachránit život. Každoročně se podílejí na organizaci několika osvětových akcí nebo dalších aktivit Skupiny veřejného zdraví.

Ambasadoři chtějí ukázat, že zdravý životní styl může být zábavný, motivující a dosažitelný pro každého. Snaží se vést příkladem a ukazovat, jak malé změny mohou mít velký dopad na naše fyzické i duševní zdraví.

Ambasadorský tým

Eliška Nováková

Ambasador

Sára Mrkvicová

Ambasador

Kristýna Ježková

Ambasador

Martin Kaleta

Ambasador

Anna Marie Zámečníková

Ambasador

Anna Odehnalová

Ambasador

Aneta Kopečková

Ambasador

Bára Jelínková

Ambasador

Alena Effenbergová

Ambasador

Lucie Vedrová

Ambasador

Tereza Hollá

Ambasador

Jitka Hlucháňová

Ambasador

Kateřina Mráková

Ambasador

Mariana Kissová

Ambasador

Lucie Lejsková

Ambasador

Dvouletý program

Ambasadorský spolek realizuje dvouleté programy pro žáky a studenty ve věku 13–18 let, které zahrnují sérii workshopů a dalších aktivit. Ambasadoři mají možnost:

 • Zapojení do osvětových kampaní: Zapojení se do různých osvětových kampaní a projektů týkajících se zdravého životního stylu. Jejich hlavním cílem je šířit povědomí o důležitosti zdraví a pohody mezi širší veřejností.

   

 • Workshopy a akce: Pořádáme zajímavé
  a interaktivní workshopy na téma zdravého stravování, pohybu, duševní pohody a dalších aspektů zdravého životního stylu.
 • Osobní rozvoj: Zlepšení dovedností
  v komunikaci, týmové spolupráci a leadershipu. Účastníci programu získají výhodu pro své budoucí studium a kariéru. 

 • Nová přátelství: Poznáš další mladé lidi
  s podobnými zájmy a cíli.

Kontaktní osoba

Mgr. Bc. Lucie Pražáková

Vznik webové stránky byl podpořen projektem JMK 062309/19/ORR „Rozšíření výzkumné sítě pro studium populačních intervencí v oblasti cévních mozkových příhod (CMP-NET)