Prohlášení o přístupnosti webových stránek

Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně se zavazuje k zpřístupnění své internetové stránky www.actfast.cz v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, který provádí Směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 ze dne 26. října 2016 o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací.

Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na internetové stránky:

https://www.actfast.cz/

Stav souladu

Tato internetová stránka je částečně v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, z důvodu nedostatečně přístupného obsahu anebo výjimek uvedených níže.

Nepřístupný obsah

Níže uvedený obsah není přístupný z důvodu nesouladu se zákonem o přístupnosti:

  • Některé odkazy neobsahují identifikaci jejich účelu ve formě popisku (Pravidlo 2.4.9 Účel odkazu (pouze z textu odkazu)
  • Některé obrázky neobsahují alternativní text (Pravidlo 1.1. Textové alternativy)
  • Některé prvky nemají dostatečný kontrast (Pravidlo 1.4.3. 1.4.3 Minimální kontrast – úroveň AA)

Na uvedení do souladu se zákonem se aktuálně pracuje s předpokladem splnění podmínek nejpozději do poloviny roku 2023.

Vypracování tohoto prohlášení o přístupnosti

Prohlášení o přístupnosti bylo vypracováno dne 05. 08. 2022
Pro vypracování tohoto prohlášení byla použita metoda vlastního posouzení provedeného Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně.

Zpětná vazba a kontaktní údaje

Stále pracujeme na tom, aby byly tyto stránky bez problémů přístupné všem uživatelům. Pokud narazíte na jakýkoli problém, dejte nám prosím vědět. Pro sdělení námětů, postřehů či informací o problémech se zobrazováním těchto stránek prosím využijte e-mail actfast@fnusa.cz.

Postupy pro prosazování práva

V případě neuspokojivé odpovědi na oznámení nebo žádost zaslanou v souladu s čl. 7 odst. 1 písm. b) Směrnice o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací kontaktujte příslušný orgán pro prosazování práva:

Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
Odbor právních věcí
Pekařská 664/53
656 91 Brno

e-mail: pravni@fnusa.cz

IDDS: h9tpjpn

Vznik webové stránky byl podpořen projektem JMK 062309/19/ORR „Rozšíření výzkumné sítě pro studium populačních intervencí v oblasti cévních mozkových příhod (CMP-NET)