Ekaterina Volevach

Mgr. Ekaterina Volevach

Výzkumník & Analytik

V Public Health Group Cerebrovaskulárního výzkumného týmu na FNUSA-ICRC jsem začala pracovat v roce 2020, kam jsem nastoupila jako studentka magisterského oboru Sociologie. V současné době své vzdělání dokončuji a chystám se naplno věnovat zvyšování zdravotní gramotnosti populace o mozkové mrtvici.

Čemu se věnuji?

◾ Design a realizace populačně-intervenčních programů pro systematické vzdělání populace o mozkové mrtvici
◾ Design a realizace (nejen) evaluačních výzkumů v oblasti primární prevence mozkové mrtvice
◾ Statistická analýza, zpracování a publikování vědeckých dat

Co mě na práci v týmu baví?

Podpora v realizaci vlastních nápadů a profesním seberozvoji, možnost vykonávat smysluplnou práci, která pomáhá zlepšit svět.

Důležité publikace & členství

Volevach E, Maršálková H, Bobek J, Svobodová V, Mikulik R. Educational Program Improved Senior Preparedness to Call 911 as a Response to Stroke. J Stroke Cerebrovasc Dis. 2021 Nov;30(11):106047. doi: 10.1016/j.jstrokecerebrovasdis.2021.106047. Epub 2021 Aug 24. PMID: 34450477.

Rutovic, S., Volevach, E., Maršálková, H., Fumagalli, A.I., Corea, F., 2021. What the Aftermath of the Global Pandemic Will Mean for Neurologists. Neurology International 13, 297–303.. doi:10.3390/neurolint13030030

Vznik webové stránky byl podpořen projektem JMK 062309/19/ORR „Rozšíření výzkumné sítě pro studium populačních intervencí v oblasti cévních mozkových příhod (CMP-NET)