Veronika Svobodová

Ing. MgA. Veronika Svobodová

Manažerka rozvoje

Pracuji jako výzkumný manažer Cerebrovaskulárního výzkumného programu Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně. Získala jsem zkušenosti v oblasti projektového managementu, ekonomie, grantů a managementu výzkumu. Mám přes 12 let praxe jako grantový specialista. Mezi lety 2011 a 2012 jsem vybudovala Grantové oddělení pro ICRC a získala granty ve výši 20 milionů euro.

Více než 6 let se věnuji simulační medicíně. Založila jsem simulační centrum Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně pro komunikaci a ošetřovatelské dovednosti a také jsem organizátorkou České multidisciplinární simulační konference. Na základě této expertízy jsem vyvinula simulační program pro cévní mozkovou příhodu, který nyní vedu.

V roce 2015 jsem se stala manažerkou projektu ESO-EAST a jsem členkou Řídícího výboru ESO-EAST. Svými přednáškami a kurzy jsem přispěla na mezinárodních i tuzemských iktových a simulačních konferencích. Jsem členkou Local Committee konference ESOC 2017 a v 2017 jsem byla jmenována členkou komise pro simulační trénink ESO. V roce 2017 jsem absolvovala rekvalifikační kurz Zdravotník zotavovacích akcí.

Čemu se věnuji?

◾ Management výzkumu

◾ Simulační medicína

◾ Specializace v simulacích pro cévní mozkovou příhodu

◾ Funding

◾ Projektový a event management

◾ Networking

◾ Veřejné zdraví a politika zdraví

Vznik webové stránky byl podpořen projektem JMK 062309/19/ORR „Rozšíření výzkumné sítě pro studium populačních intervencí v oblasti cévních mozkových příhod (CMP-NET)