Martin Kaleta

Ambasador

Od malička je mým největším snem pomáhat lidem jako lékař. S mrtvicí jsem se poprvé blíže seznámil před 3 lety v projektu Fakultní nemocnice u sv. Anny. Od té doby jsem ambasadorem tohoto projektu. Našim cílem je co nejvíce rozšířit povědomí o mozkové mrtvici.  Toto onemocnění mě hned neskutečně zaujalo a stalo se mým velkým „koníčkem“. V lednu minulého roku jsem začal pracovat na výzkumu mrtvice pod vedením přednosty Anatomického ústavu Masarykovy univerzity, docenta Marka Joukala. Náš výzkum se zaměřil na krvácivou mrtvici, což je sice méně častý, ale o to mnohem závažnější typ mozkové příhody. Konkrétně jsem sledoval subarachnoidální krvácení v souvislosti se změnami velmi důležité krevně-mozkové bariéry. Mezi mé největší úspěchy patří druhé místo v kraji a čtvrté místo ve finále SOČ v kategorii zdravotnictví. Letos jsem byl nominován na České hlavičky, národní soutěž začínajících vědců.

Vznik webové stránky byl podpořen projektem JMK 062309/19/ORR „Rozšíření výzkumné sítě pro studium populačních intervencí v oblasti cévních mozkových příhod (CMP-NET)