FAST běh

FAST běh

Další ročník osvětového zážitkového závodu proběhl v úterý 6. června 2024 v areálu Lékařské fakulty Masarykovy univerzity. Více o průběhu závodu pod odkazem níže.

Získané záštity a finanční podpora akce v roce 2022

saste-roma-projekt-logo-eea-grants-4x-11926
Vznik webové stránky byl podpořen projektem JMK 062309/19/ORR „Rozšíření výzkumné sítě pro studium populačních intervencí v oblasti cévních mozkových příhod (CMP-NET)