Cévní mozková příhoda – ischemická, nebo hemoragická?

K mozkové mrtvici dochází nejčastěji dvěma různými způsoby. Důsledky obou typů jsou ale stejné – do části mozku přestává proudit okysličená krev a mozková tkáň začíná odumírat. Náhlé přerušení krevního oběhu způsobí buď krevní sraženina, která ucpe cévu, nebo dojde k prasknutí mozkové tepny a následně ke krvácení do mozku.

Ischemická

Nejčastějším typem cévní mozkové příhody je tzv. příhoda ischemická. Vyskytuje se u zhruba 85 % případů. Jedná se o nedokrvení mozku, ke kterému dochází ve chvíli, kdy krevní sraženina ucpe mozkovou tepnu. Sraženina může průtok krve do části mozku buď zcela zastavit, nebo jej výrazně sníží.

V takovém případě se u nemocného člověka náhle projeví neobvyklé příznaky. Může mít potíže s mluvením, orientací nebo pohyblivostí končetin. Projevy tohoto typu mrtvice nebolí, jsou spíše nepříjemné, a proto je důležité včas zbystřit pozornost, protože na symptomy nemusí upozornit sám nemocný.

Ischemickou mozkovou příhodu může rozpoznat i laik pomocí Metody FAST:

  1. Požádejte člověka, aby se na vás usmál. Vidíte pokles jednoho ústního koutku nebo očního víčka?
  2. Zvedněte mu ruce do předpažení a pusťte je. Nedokáže je udržet ve stejné výšce a jedna z nich nápadně poklesne?
  3. Poproste ho o zopakování krátké věty, např. Starého psa novým kouskům nenaučíš. Plete si slova, má potíže s vyslovováním nebo nerozumí tomu, o co ho prosíte?
  4. Pokud odpovíte alespoň jednou ano, ihned volejte 155! Jde o příznak mozkové mrtvice!

V metodě FAST se ověřuje výskyt 3 nejčastějších příznaků mrtvice. Ischemická příhoda se ale může projevit i dalšími symptomy:

  • náhlá porucha rovnováhy a koordinace pohybů
  • náhlé závratě s nucením na zvracení nebo zvracení
  • náhlé problémy s chůzí či stáním na místě
  • náhlé potíže s viděním (výpadek části zrakového pole nebo dvojité vidění)
  • náhlá slabost, nebo mravenčení v ruce/noze

Hemoragická

Méně častým typem mrtvice je hemoragická cévní mozková příhoda. Ta je způsobena krvácením do mozku ve chvíli, kdy praskne mozková tepna. Na rozdíl od ischemické příhody velmi bolí. Nemocný člověk si zničehonic začne stěžovat na nesnesitelnou bolest hlavy, může i na chvíli ztratit vědomí nebo zvracet. V některých případech může mít potíže se stáním nebo chůzí

Pokud u někoho ve vašem okolí zpozorujete náhlou změnu zdravotního stavu v souvislosti s příznaky vyjmenovanými výše, volejte okamžitě záchrannou službu na čísle 155. Nemá smysl čekat, zda se jeho stav zlepší, či zhorší, každou minutou přichází o miliony neuronů, proto jde při přivolání pomoci o vteřiny.

Vznik webové stránky byl podpořen projektem JMK 062309/19/ORR „Rozšíření výzkumné sítě pro studium populačních intervencí v oblasti cévních mozkových příhod (CMP-NET)