Mozková mrtvice a co byste o ní měli vědět

Cévní mozková příhoda, CMP, mozková mrtvice nebo mrtvička. Všechny pojmy označují to samé onemocnění. Jedná se o akutní stav, kdy do části mozku přestane proudit okysličená krev a živiny. Zasažená část proto začne odumírat. Bez rychlé lékařské pomoci je léčba obtížná a v některých případech bohužel i nemožná.

Přestože postihne každého čtvrtého člověka, mnoho lidí stále neví, jak mozkovou mrtvici rozpoznat a co dělat, když mají podezření, že někoho v jejich okolí ataka postihla. To je jeden z důvodů, proč se jedná o druhou nejčastější příčinu úmrtí na světě.

Jak k mrtvici dochází?

K přerušení proudění krve do určité části mozku může dojít dvěma způsoby. První z nich je tzv. ischemická cévní mozková příhoda (nebo také mozkový infarkt), kdy dojde k ucpání mozkové tepny, které způsobí snížení nebo zastavení přítoku krve. Druhou možností je akutní krvácení do mozku nebo mezi mozkové obaly (hemoragická cévní mozková příhoda), ke kterému dojde, když se tepna protrhne.

Ischemická mozková mrtvice je častější a představuje zhruba 85 % všech případů.

Mrtvice je akutní závažný stav, který je možné vyřešit pouze v nemocnici. Proto je nutné ihned zavolat záchrannou zdravotnickou službu pomocí čísla 155 (v zahraničí 112).

Čím dříve se člověk dostane do péče lékařů, tím lépe. Každou minutou přichází o miliony neuronů a jejich spojení, z nichž některé již nepůjde zachránit.

Jak se dá mrtvice rozeznat?

  1. FACE (obličej) – Požádejte člověka, aby se usmál. Pokud zpozorujete pokles jednoho ústního koutku (nebo i víčka), jde o příznak mrtvice.
  2. ARM (paže) – Zvedněte člověku ruce do předpažení do výše prsou a pusťte je. Pokud mu jedna z nich klesne, jedná se o příznak mrtvice.
  3. SPEECH (řeč) – Poproste člověka, aby po vás zopakoval krátkou větu: Starého psa novým kouskům nenaučíš. Pokud si plete slova, zadrhává se nebo ani nerozumí, co po něm žádáte, jde o příznak mrtvice.
  4. TIME (čas) – Pokud zaznamenáte alespoň jeden z těchto symptomů, ihned volejte 155 a řekněte jim, že jste provedli metodu FAST!

Pro zmíněné příznaky platí, že se objeví zničehonic. Například sedíte s někým v kavárně, povídáte si a najednou mu vypadne šálek z ruky a má potíže ji ovládat. Nebo komolí slova a zní jako by vypil láhev vína.

V případě hemoragické cévní mozkové příhody (15 %) se zničehonic objeví silná bolest hlavy. Taktéž volejte ihned 155.

Vznik webové stránky byl podpořen projektem JMK 062309/19/ORR „Rozšíření výzkumné sítě pro studium populačních intervencí v oblasti cévních mozkových příhod (CMP-NET)