Jak poznat mrtvici

Je to mrtvice? 3 příznaky, podle kterých ji poznáte

Na rozdíl od jiných onemocnění nemusí být symptomy cévní mozkové příhody nijak děsivé, bolestivé nebo výrazné. Je snadné je zaměnit se známkami únavy nebo opilosti. Mrtvice je přitom nejčastější příčinou trvalé invalidity a spolu se srdečním infarktem patří mezi dvě nejčastější příčiny úmrtí. 

Motající se člověk, který napadá na jednu stranu, špatně artikuluje, je evidentně “mimo”. Pomyslíte si: Ten to teda přehnal. Možná ano, nebo možná právě zažívá ataku cévní mozkové příhody a snaží se říct si o pomoc, ale nedokáže to.

3 nejčastější příznaky mrtvice

Jedním z projevů onemocnění může být neschopnost se vyjádřit, problémy s výslovností nebo zaměňování slov. Mezi další nejčastější příznaky patří potíže s ovládáním horních nebo dolních končetin, případně jejich úplná nehybnost. Třetím častým symptomem je pokleslý ústní koutek.

Cévní mozková příhoda může postihnout lidi v jakémkoliv věku. Rozhodně se nejedná o onemocnění, které ohrožuje pouze seniory. Proto buďte pozorní a raději věnujte výše zmíněným příznakům pozornost a ověřte si, zda člověk opravdu jen tzv. přebral nebo je potřeba mu okamžitě volat záchranku na čísle 155.

Co dělat při podezření na mrtvici? Použijte metodu FAST

FACE (obličej)

Požádejte člověka, aby se usmál. Pozorujete patrný pokles ústního koutku nebo očního víčka?

ARM (paže)

Zvedněte mu ruce do předpažení a požádejte ho, aby je držel před sebou. Neudrží ruce ve stejné výšce a jedna mu nápadně poklesne?

SPEECH (řeč)

Zeptejte se ho na jednoduchou otázku. Jak se jmenujete? Kde jste? Odpovídá nesrozumitelně, má potíže s mluvením nebo pochopením otázky?

TIME (čas)

Pokud alespoň na jednu z otázek odpovíte ano, okamžitě volejte 155. Nečekejte. Při záchraně člověka s cévní mozkovou příhodou je rozhodující čas. Jde doslova o každou minutu.

Pozor!

U pacienta s mrtvicí se nemusí projevit všechny příznaky naráz, nebo být dramatické. Jedná se však zpravidla o náhlou změnu zdravotního stavu.

Vznik webové stránky byl podpořen projektem JMK 062309/19/ORR „Rozšíření výzkumné sítě pro studium populačních intervencí v oblasti cévních mozkových příhod (CMP-NET)