Skupina veřejného zdraví

Kdo jsme?

Výzva Act FAST, interaktivní workshopy nebo FAST běh – za těmito a mnoha dalšími projekty stojí naše expertní skupina Skupiny veřejného zdraví, která je součástí FNUSA-ICRC. Vzděláváním o mozkové mrtvici a dalších civilizačních onemocněních se zabýváme od roku 2014.

O co usilujeme?

Naším cílem je na základě vědeckých poznatků vzdělávat veřejnost – od žáků základních škol až
po seniory – o prevenci, příznacích a správné reakci na cévní mozkovou příhodu a dalších civilizačních onemocnění. Chceme zvýšit zdravotní gramotnost české společnosti a motivovat ji k zdravějšímu životnímu stylu, abychom zlepšili kvalitu jejich života. Chceme tvořit budoucnost medicíny, lékařského výzkumu i vzdělávání v oblasti veřejného zdraví.

Náš tým

Ing. Hana Maršálková

Vedoucí skupiny & Specialistka na zvyšování zdravotní gramotnosti

Mgr. Hana Frajt Cukrová

Specialistka veřejného zdraví a komunikace

Mgr. Bc. Lucie Pražáková

Vedoucí ambasadorského spolku

prof. MUDr. Robert Mikulík, Ph.D.

Odborný garant & Vedoucí Cerebrovaskulárního výzkumného programu

Ing. MgA. Veronika Svobodová

Manažerka rozvoje

Mgr. Ekaterina Volevach

Výzkumník & Analytik

Spolupracovníci

Magda Kokojanová

Spolupracující pacientka

Karolína Vařáková

Spolupracující pacientka

Eliška Nováková

Spolupracující pacientka

Tým Skupiny veřejného zdraví

Skupina veřejného zdraví

Naše Skupina veřejného zdraví je součástí Cerebrovaskulárního výzkumného programu Mezinárodního centra klinického výzkumu Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně (FNUSA-ICRC). Naším posláním je šířit povědomí o cévní mozkové příhodě, zvyšovat zdravotní gramotnost dětí i dospělých a zpětně ověřovat efektivitu našich aktivit. V našem týmu najdete lékaře, výzkumníky, odborníky na veřejné zdraví a vzdělávání, specialisty na IT a komunikaci. Všichni společně posouváme vzdělávání o nejdůležitějších onemocněních a zdravotní gramotnost obyvatel na vyšší úroveň.

Ambasadoři

Ambasadoři jsou nedílnou součástí týmu Skupiny veřejného zdraví. Podílejí se na zdravotní osvětě, realizaci nejrůznějších aktivit, ale především vkládají svou energii do šíření informací o cévní mozkové příhodě, a to způsobem, který je jim nejbližší. Ambasadory se mohou stát žáci, studenti, pedagogové nebo kdokoliv, kdo má pro naši věc zápal a chce se zapojit. Více informací o tom, jak se k nám připojit a co znamená být ambasadorem najdete v sekci Ambasadorský program.

Čeho jsme dosáhli?

Design a realizace výzkumu v oblasti znalosti mozkové mrtvice a zdravotní gramotnosti
Statistická analýza, zpracování a publikování vědeckých dat
Vývoj e-learningového edukačního programu a rozsáhlý sběr dat jeho prostřednictvím
Organizace osvětových, preventivních a vzdělávacích akcí pro seniory, dospělé a děti 
Realizace přednášek a kurzů 1. pomoci při mrtvici a infarktu
Vedení akreditovaného kurzu (MŠMT) o mrtvici a infarktu pro pedagogy
Úzká spolupráce s pacienty po mrtvici
Příprava edukačních videí a tvorba propagační a informačních materiálů
Realizace dlouhodobých osvětových kampaní
Previous
Next

Kdo nás podporuje?

Kde nás najdete?

Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně

Vznik webové stránky byl podpořen projektem JMK 062309/19/ORR „Rozšíření výzkumné sítě pro studium populačních intervencí v oblasti cévních mozkových příhod (CMP-NET)