Co zkoumáme?

Náš výzkum

Ve Skupině veřejného zdraví se věnujeme výzkumu v oblasti veřejného zdraví, zdravotní gramotnosti a vzdělávání dětí i veřejnosti zejména o cévní mozkové příhodě (mrtvici). Svými poznatky se snažíme zlepšovat prevenci a léčbu cévních onemocnění, vč. mozkové mrtvice a srdečního infarktu, a zvyšovat informovanost veřejnosti o rizikových faktorech a důležitosti rychlé a správné reakce.

Publikace

Odborné články a další přínosy pro výzkum, zejména cévní mozkové příhody, publikujeme v odborných časopisech a dalších periodicích určených pro odbornou veřejnost. Podívej se na souhrn všech publikacích vydaných  našimi výzkumníky v posledních letech.

Konference

Výsledky vědecké činnosti několikrát ročně prezentujeme na různých odborných konferencích. Potkat nás můžete na tuzemských
i zahraničních sjezdech, kongresech a dalších akcích. Na nich prezentujeme také naše výsledky v oblasti zdravotní osvěty a úspěchy při kampaních usilujících o zvýšení zdravotní gramotnosti veřejnosti.

konference

Příležitosti

Tým Skupiny veřejného zdraví a jeho činnosti můžeš jako student poznat blíže, a to díky stážím a konzultacím odborných prací. Zjisti, jaké příležitosti ti nabízíme nebo s kým můžeš spolupracovat a v jakých oblastech.

Pod odkazy níže najdeš další důležité informace a kontakty.

Kdo s námi spolupracuje?

Vznik webové stránky byl podpořen projektem JMK 062309/19/ORR „Rozšíření výzkumné sítě pro studium populačních intervencí v oblasti cévních mozkových příhod (CMP-NET)